Content marketing dla branży medycznej – jak to robimy w Skivak?

Content branżowy, specjalistyczny oraz jego produkcja i dystrybucja na dużą skalę, to największe wyzwania, jakie stoją obecnie przed agencjami content marketingowymi. Duża chłonność rynku na tego typu treści sprawia, że content ekspercki staje się powoli standardem obsługi dużych firm z sektora B2B, a także firm, które świadczą usługi lub sprzedają produkty profesjonalne.

Branża usług medycznych i opieki zdrowotnej należy do tych najbardziej wymagających, jeśli chodzi o budowanie wizerunku. Wynika to z jednej strony z licznych prawnych ograniczeń nałożonych na promocję usług i produktów tego typu, z drugiej – ze specyficznych oczekiwań odbiorów-pacjentów. Jednak właśnie w tych oczekiwaniach grupy docelowej tkwi duży potencjał contentowy. Branża healthcare jest jedną z najczęściej riserczowanych branż w Internecie. Stąd wniosek, że tego typu treści są konsumowane, i – czego brak można zarzucić wielu komunikatom promocyjnym – są potrzebne.

Wyzwania stojące przed branżą

Content marketing, ze swoją dbałością o wysoki poziom wysyłanych komunikatów oraz nienachalnym charakterem, wydaje się zatem najbardziej naturalnym rozwiązaniem w przypadku branży, której usługi i produkty obowiązuje zasada ograniczonej promocji. Mimo to, zadanie z którym się mierzymy, realizując strategię contentową dla firm z branży healthcare wcale nie jest łatwe. Polega ono na przekazywaniu wysoce specjalistycznych, konkretnych i rzetelnych treści za pomocą języka, który będzie zrozumiały dla szerokiego grona odbiorów.

Mamy świadomość, że powinien to być w dodatku „język giętki”, interesujący, ale i wyważony. Kolejna kluczowa decyzja to dystrybucja, czyli dobór kanałów, w jakich content będzie najlepiej funkcjonował. Treści z segmentu healthcare wymagają zatem dużego namysłu, nie tylko na polu języka komunikacji, ale także strategii. Działy marketingu i promocji stają zatem przed dość trudnym zadaniem. Co możemy im doradzić?

1. Stwórz magazyn dla pacjentów

Print content jest preferowaną formą dystrybucji treści w branży healthcare. Zwykle to właśnie od magazynu wszystko się zaczyna. Obserwujemy ten trend wśród naszych klientów oraz ogólną tendencję rynkową utrzymującą się od lat. Branża healthcare jest jedną z bardziej zachowawczych, jeśli chodzi o dobór narzędzi content marketingowych. Pokazywały to badania Content Marketing Institute sprzed kilku lat, pokazują docierające do nas briefy. Nie dzieje się tak bez powodu. Czasopismo, jak żadne inne medium, jest w stanie „wchłonąć” bardziej złożone treści. Druk winduje status publikowanych artykułów. W dobie fake news’ów i tekstów tworzonych w służbie algorytmów, staje się synonimem rzetelnego źródła informacji.
       

Tworząc magazyny dla naszych klientów traktujemy je jak wizytówkę firmy: przestrzeń, w której może pochwalić się wiedzą i doświadczeniem swoich ekspertów: lekarzy i farmaceutów. Czasopismo uważamy również za miejsce na ekspozycję jakości: dobrego sprzętu, nowatorskich zabiegów lub kompleksowych usług i produktów. Tego typu treści interesują potencjalnych i obecnych klientów, bo dotyczą ich bezpośrednio, a także umacniają wizerunek profesjonalny.

2. Stwórz platformę blogową i dbaj o jakość treści

Ze względu na wysoką popularność contentu medycznego, zawsze rekomendujemy obecność w internecie. Uniwersalnym rozwiązaniem jest platforma blogowa, która będzie wsparciem magazynu i samego produktu lub usługi. Warto od początku mieć świadomość, jak dużym wyzwaniem jest jakość tworzonych treści. Nie jest to tylko kwestia dobrego wizerunku bądź braku świadomości istnienia marki, ale bardziej kwestia zaufania lub jego utraty.
   

Gwarantem jakości publikowanego contentu staje się lekarz. Ekspertyza, opinia, komentarz to najbardziej angażujące i wiarygodne źródła informacji. W teorii wydaje się to łatwe do zrealizowania, w praktyce – w procesie powstawania treści pojawia się kilka punktów zapalnych. Problem polega na tym, że wielu specjalistów prowadzących praktykę lekarską nie ma czasu pisać lub pisze w sposób bardzo hermetyczny. Z kolei przystępność języka, cechująca dziennikarzy, prowadzi nas na drugi biegun – trywializacji tematu lub nadania mu zbyt lifestyle’owego charakteru. Pierwsze rozwiązanie spotyka się z brakiem zrozumienia, drugie – z brakiem wiarygodności.

          

W Skivak balans między tymi skrajnościami znajdujemy dzięki szerokiej, budowanej latami siatce ekspertów branżowych: lekarzy, położnych i pielęgniarek, psychologów i dietetyków, którzy współpracują merytorycznie z dziennikarzami-redaktorami. Ich rola nie zawsze polega na pisaniu: weryfikują merytorycznie artykuły, konsultują przygotowywane treści i udzielają wywiady na ciekawe zagadnienia zdrowotne.

3. Przedstawiaj treści w formie infografik

O ile częściej treść ulotki dołączona do leków byłaby czytana, gdyby została przedstawiona w formie infografiki! Mamy świadomość, że wizualizacja jest istotna podczas przygotowywania treści, szczególnie tych bardziej wymagających i złożonych. Właśnie z tego powodu, jeśli chodzi o content medyczny, infografiki są często rekomendowanym przez nas narzędziem. Prezentują one najczęściej jakiś proces przyczynowo-skutkowy, dotyczący przebiegu, objawów, działania, leczenia. Graficzna forma sprawia, że treści te są nie tylko bardziej zrozumiałe, ale też dużo bardziej „przyjazne”. Nie straszą, nie wywołują lęku i trwogi, ale rzeczowo i konkretnie prezentują dane i ważne fakty. W przypadku branży healthcare warto dążymy do maksymalnej prostoty przekazu i to rozwiązanie sprawdza się u naszych klientów.

 

4. Utrzymuj kontakt za pomocą newslettera

Stały kontakt ze klientami jest ważny w każdej dziedzinie, ale w branży medycznej wydaje się szczególnie istotny. Mailing traktujemy kreatywne: staramy się, by edukował i dostarczał rozrywki. Newsletter kieruje ruch na blog oraz informuje o możliwościach, jakie oferuje produkt lub usługa. Daje możliwość dostarczania spersonalizowanego, aktualnego pakietu informacji. W Skivak tworzymy newslettery „szyte na miarę”, dopasowane do oczekiwań grupy celowej i klienta.

Healthcare content w różnych formach dostarczamy dla takich klientów jak:

Lux-Med
Farmateka
Euro-apteka